Xinjiang reclaims lands swallowed by Gobi Desert

https://youtu.be/-xoMB5BmSTw

via (15) Xinjiang reclaims lands swallowed by Gobi Desert – YouTube

Advertisements